ایران: تداوم تنش میان هند و پاکستان منطقه را بی‌ثبات می‏‌کند