آخرین نسخه بتای Swiftkey اجازه انتخاب همزمان ۵ زبان را به شما می دهد

برخی از ما به کشورهایی تعلق داریم که چندین فرهنگ مختلف را در خود جای داده اند و همچنین زبان همه افراد در این کشورها لزوماً یک زبان واحد نیست و مجموعه ای از زبان های متفاوت است. برای مثال در سنگاپور، از انگلیسی استفاده می شود اما در عین حال با کلمات و عباراتی […]