عکاس نابینای بازی های پارالمپیک ریو

یک عکاس برزیلی با وجود محرومیت از نعمت بینایی پوشش تصویری بازی های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ را بر عهده داشت.