۳۸۱ روز و یک باخت؛ رکورد تاریخی پرسپولیس

پرسپولیس در آستانه ثبت یک رکورد مهم تاریخی در مسابقات فوتبال لیگ برتر است.