انصاری همچنان دور از ترکیب استقلال

هافبک مهاجم آبی پوشان با توجه به درخشش قربانی شانس کمی برای حضور در ترکیب ابتدایی این تیم دارد.