لحظه‌ای که آخرین مؤسس اسرائیل زیر خاک رفت (تصاویر)

جنازۀ شیمون پرز، آخرین بازمانده از بنیان گذاران رژیم صهیونیستی، در برابر دیدگان شماری از رهبران جهان در گور نهاده و زیر خاک مدفون شد….