اعزام سوخوهای جدید به سوریه؛ هشدار روسیه به امریکا

روسیه شمار بمب افکن های سوخو ۲۴ و ۳۴ مستقر در پایگاه حمیمیم سوریه را افزایش داد.۱۴:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر