هراس سعودی ها از شکایت قربانیان ۱۱ سپتامبر

وزارت خارجه رژیم سعودی تصویب قانون موسوم به جاستا را در مجلس نمایندگان آمریکا محکوم کرد.۱۴:۳۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر