کرملین: خودداری امریکا از همکاری با روسیه، هدیه به تروریست هاست

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: توقف احتمالی همکاری آمریکا درمبارزه با تروریست ها در واقع هدیه ای به تروریست ها خواهد بود.۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر