علت هجمه به قوه قضائیه و سپاه، مقاومت آنها در برابر دشمنان است

معاون اول قوه قضائیه گفت: تخریب قوه قضاییه، سپاه و برخی نهادهای انقلاب اسلامی، به علت نقش آنها در امنیت و ایستادن در مقابل دشمن است.۱۴:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر