«فواد معصوم»: دولت عراق رسما در جنگ سوریه نقشی ندارد

رئیس‎جمهور عراق اعلام کرد، همان‌طوری که در اروپا کسانی پیدا می شوند که به داعش می پیوندند، افرادی دیگری هم هستند که به سوریه یا به عراق می‌روند تا با داعش بجنگند.