شیء عجیبب زیر لباس کلینتون در مناظره چه بود؟ (تصاویر)

انتشار تصاویر شیء عجیبی که در شب مناظره با ترامپ زیر لباس هیلاری کلینتون قرار داشت، توجه بسیاری را به خود جلب کرد….