رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های نامتعارف به مجلس گزارش می‌دهد

قرائت گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق های نامتعارف در دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری قرار دارد.