انتقاد جهاد اسلامی از محمود عباس بخاطر شرکت در مراسم دفن شیمون پرز