سیاست‌های رهبری موفقترین سند راهبردی کشور در حوزه سلامت

رییس سازمان نظام پزشکی با اشاره به مشکلات سال‌های اخیر پزشکان گفت: سیاست‌های مقام معظم رهبری موفقترین سند بالادستی در حوزه سلامت کشور است. جایگاه والا پزشکان در جامعه