آقای روحانی دغدغه داشته باشید!

مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری گفت « ما اصلا نفهمیدیم حقوق نجومی یعنی چه ؟ و این نجومی بر اساس چه شاخص‌هایی گفته می‌شود»