جنگنده‌های آمریکایی اشتباهی به جای الشباب مواضع ارتش سومالی را هدف قرار دادند