دو رئیس جمهوری که پرز قبل از مرگ گفت از آنان راضیست

یک استاد دانشگاه «اسرائیلی» گفت شیمون پرز یک روز قبل از سکته ای که به مرگش انجامید، به شکل ویژه، با نام آوردن از دو رئیس جمهور از آنان تمجید کرده است….