حمایت واشنگتن از لغو تحریم‌ها علیه ۲ بانک ایران همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی