از گلزنی زلاتان در اروپا تا همکاری کمیته انضباطی انگلیس با پلیس

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی خارجی چاپ امروز جمعه نهم مهرماه(۳۰ سپتامبر) به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.