کارگردان «جشن تولد» واقعه غدیر بازسازی کرد

عباس لاجوردی به آخرین وضعیت اکران فیلمش تا اجرای نمایش بازسازی واقعه غدیر در کشورهای عربی اشاره کرد.