تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به همدردی حکومت با اسرائیل

مردم بحرین در اعتراض به حضور نمایندۀ پادشاه در مراسم خاکسپاری شیمون پرز تظاهرات کردند.