چرا در حال حاضر افزونه های زیادی برای مرورگر اج مایکروسافت وجود ندارد

با وجود پشتیبانی مرورگر اج از افزونه‌، اما تا کنون شاهد انتشار پلاگین‌های زیادی برای این مرورگر نبوده‌ایم.