واکنش تند فلسطینی‌ها به مشارکت عباس در تشییع شیمون پرز

گروه‌های فلسطینی مشارکت رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تشییع جنازه شیمون پرز را به شدت محکوم کردند.