صلح‌طلبی ما به معنای ذلت‌پذیری نیست/ پاسخ هر متجاوزی را با قدرت خواهیم داد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جنگ خوب نیست ولی دفاع کردن در هر حالی نیاز است.