صلح‌طلبی ما به معنای ذلت‌پذیری نیست/ پاسخ هر متجاوزی را با قدرت خواهیم داد