آتش جنگ در حلب شعله‌ورتر می‌شود/ امکان درگیری مستقیم با آمریکا وجود دارد