سوئیس: حل بحرانهای خاورمیانه یک ضرورت مهم است

رئیس جمهور سوئیس ضمن اشاره به ادامه اعمال نفوذ مسکو و واشنگتن در سوریه گفت که اقدام برای حل بحران‌های خاورمیانه ضرورتی مهم است.