تلاش فرقه‌های افراطی در حج امسال برای جذب حجاج قزاق

مشاور مفتی اعظم قزاقستان از تلاش افراد ناشناس در عربستان برای ارتباط با حجاج قزاق جهت متقاعد کردن و سوق دادن آنها به سمت افکار افراطی در قالب آموزش مناسک حج خبر داد.