مفتی‌های دربار آل سعود را بشناسید و با عقاید آنها آشنا شوید+تصاویر

به گزارش ایران خبر،‌ برچسب وهابیت به کسانی الصاق شده است که خودشان را مسلمان می نامند.در گذشته، وهابیون ترجیح می دادند که الموحدون یا اهل التوحید خوانده شوند، اما امروزه این عنوان تقریبا دیگر منسوخ شده است و بسیاری از الموحدون احتمالا ترجیح می دهند که سلفی خوانده شوند. وهابیت نیز مانند رژیمی سیاسی که از […]