بانکداری مدرن در ایران به بن‌ بست رسیده است

به گزارش ایران خبر، بانکداری مدرن بانکداری‌ای است که بتواند سطح بدهی عوامل اقتصادی و بنگاه‌ها، سطح بدهی کل اقتصاد و حتی اگر لازم باشد سطح بدهی دولت را مدیریت کند. احمد عزیزی در پاسخ به این سوال که صنعت بانکداری با چه شاخصه‌هایی مدرن خوانده می‌شود و معیارهای آن هم‌اکنون در سیستم بانکی ایران […]