گزارش تمرین استقلال/  آبی‌ها در غیاب ۵ بازیکن تمرین کردند