پیام مهم رهبر انصارالله یمن به مردم عربستان

رهبر انصارالله یمن تأکید کرد که این جنبش آماده است ساکنان شبه جزیره عربستان را از دست نظام سعودی آزاد کند.