چرا گواردیولا با بازیکنان کاریزماتیک مشکل دارد؟/ اتوبان یک طرفه پپ و ستاره هایش

درخواست عذرخواهی از مدیربرنامه های یحیی توره، آخرین سکانس از اختلافات پپ گواردیولا با بازیکنان بزرگ تیم های تحت هدایت اوست.