قوچان‌نژاد پنالتی از دست داد و تعویض شد/ شب تولد گوچی تلخ شد (عکس)

با از دست دادن یک پنالتی حساس شب تولد مهاجم ایرانی هیرنفین تلخ شد.