قوچان‌نژاد پنالتی از دست داد و تعویض شد/ شب تولد گوچی تلخ شد (عکس)