گزارش تمرین استقلال

تمرین تیم  فوتبال استقلال از ساعت ۱۱ در زمین شماره ۲ آزادی برگزار شد.