سیاستگذاران الکامپ ۲۲ چه کسانی هستند

دوازدهمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با توجه به اتمام دوره فعالیت اعضای شورای انتظامی کل، نسبت به انتخاب اعضای این شورا رای‌گیری به عمل آمد که در نهایت با نظر اکثریت اعضا، امیرحسین سعیدی نائینی […]