برخی گروه‌های سیاسی و مذهبی پاکستان از تروریسم پشتیبانی می‌کنند

رئیس دیوان عالی پاکستان گفت: بحران تروریسم در کشور فقط به دخالت بیگانگان مربوط نمی‌شود بلکه برخی گروه‌های سیاسی نیز از شبه‌نظامیان پشتیبانی می‌کنند.