IBM با Power Server بازار سرورهای x86 را هدف گرفته است

IBM سرورهای جدید سری Power را با نام E870C و E880C رونمایی کرده که بازار سرورهای x86 را هدف قرار داده است.