کودک اشکبار در آغوش برانکو

یک کودک نونهال با چشمانی اشکبار پس از ورود به محوطه زمین، با برانکو و محسن مسلمان دیدار کرد.