تهران، هند و پاکستان را به حل مشکلات از طریق گفتگوی مستقیم فرا خواند

سخنگوی وزارت خارجه ایران دو کشور هند و پاکستان را به خویشتنداری و پرهیز از توسل به هرگونه راه های غیر مسالمت‌آمیز فرا خواند.