عامل اصلی پیدایش داعش، مداخلات نظامی امریکا در منطقه است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: عامل اصلی مشکلات پیچیده امنیتی منطقه و پیدایش داعش، مداخلات نظامی امریکا در منطقه است.