از جراحی های لاغری چه می دانید؟

انجام جراحی های لاغری برای بسیاری از افراد با توجه به سن و شرایط فیزیکی انها توصیه نمی شود.