گل محمدجواد زارعی ؛(قشقایی شیراز ۱ – ۰ پرسپولیس) + فیلم

گل محمدجواد زارعی ؛(قشقایی شیراز ۱ – ۰ پرسپولیس ) را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.