هشدار تند رییس سیا به امریکایی‌ها

رئیس سازمان سیا احتمال حمله تروریستی به خاک آمریکا را زیاد دانست.