اعتراف مقامات سعودی به کشته شدن یکی از نظامیان خود در جیزان

یک نظامی سعودی در تیراندازی نیروهای یمنی به هلاکت رسید.