ناجا می تواند کمتر از یک هفته معتادان را جمع آوری کند

فرمانده ناجا ادعا کرد: آمادگی داریم که اگر امکان های لازم آماده باشد، در کمتر از یک هفته، شهرها را از افراد معتاد پاک کنیم.۱۵:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر