هوای چهار منطقه پایتخت ناسالم برای تمام افراد جامعه است

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: هوای مناطق ۲۰، ۱۷، ۱۵ و ۱۴ ناسالم برای تمام افراد جامعه است.