بی‌اعتمادی به آمریکا در وجود مردم کشورمان از بین نمی‌رود